Ing Padinan Basa Krama Digunakake Kanggo Apa Wae

Ing Padinan Basa Krama Digunakake Kanggo Apa Wae

Ing Padinan Basa Krama Digunakake Kanggo Apa Wae

Ing padinan basa krama digunakake kanggo apa wae?​

1. Ing padinan basa krama digunakake kanggo apa wae?​

Jawaban:

Ing padinan basa Krama digunakake kanggo:

Omongan Karo wong sing luwih tuwangajeni wong sing luwih tuwaBasa marang wong sing luwih tuwaBasa marang wong sing urung dikenal

Penjelasan:

semoga membantu^^

2. ing padinan basa krama digunakake kanggo opo wae

basa marang seng luwih tua
basa marang wong tuwane
basa marang guru
takon karo wong seng ora dikenal

3. ing padinan basa krama digunakake kanggo opo wae?​

Jawaban:

kanggo sedino dino maaf kalo salah

4. basa kang digunakake kanggo kang lagi wae kenal​

Jawaban:

Kudu ngerti nalika omong karo sapa. Umpama wong sing lagek dikenal iku wong sepuh, amprihe nggunakake basa krama alus. Yen seumuran, amprihe nggunakake basa ngoko alus.

5. basa krama alus digunakake kanggo sopo wae

Wong kang luweh tueo
Kanggo wong sing luwih dhuwur pangkat drajad e, kanggo wong sng luwih tuwo

6. sebutna gunane basa krama ing padinan

supoyo kito sopan lan disiplin marang wong liobasa krama yaiku basa unggah ungguh padinan,gunane kanggo tata jalma,basa kasopanan karo wong sing luwih tuo

7. Gunane basa krama ing padinan yaiku

supaya awake dewe kulina nggunakaeke basa krama kanggo ngormati (menghormati) wong liane.

8. basa krama iku digunakake sopo wae​

Jawaban:

marang wong tua

Penjelasan:

karena dengan bahasa krama lebih sopan,dan bahasa ngoko hanya digunakan untuk teman

Jawaban:

orang tu
aaaaaaaaaa mungkin

9. basa krama alus iku digunakake kanggo

Wong Enom marang Wong kang luwih tuwo….. orang yang lebih tua , maaf kalau salah

10. gunane basa krama ing padinan yaiku….​

Jawaban:

Gunane bahasa krama ing padinan yaiku kangge nunjukake rasa hormat kalih wong ingkang luwih tuwo utawi ingkang sing dikurmati

Penjelasan:

semoga membantu, tolong jadikan jawaban terbaik ya!!

Jawaban:

gunane basa krama ing padinan yaiku….

Penjelasan:

Gunane bahasa krama ing padinan yaiku kangge nunjukake rasa hormat kalih wong ingkang luwih tuwo utawi ingkang sing dikurmati.

Ing padinan basa Krama digunakake kanggo: Omongan Karo wong sing luwih tuwa. ngajeni wong sing luwih tuwa. Basa marang wong sing luwih tuwa.

Semoga membantu :l

11. Gunane basa krama ing padinan

supaya bisa basa krama, lan bisa ngajeni marang wong kang luwih tuwo

maaf klo salah

12. Krama alus digunakake kanggo omong omongan karo sopo wae

orang yang lebih tua dari kita

13. gunane basa krama ing padinan adalah​

kanggo basa kasopanan karo wong sing luwih tua utawa ngajeni wong sing luwih tua

maapppp klo salah bgtt

14. gunane basa krama ing padinan

Penggunaan bahasa homogen di padinan

semoga membantu dan menjadi jawaban terbaik

15. basa krama alus digunakake kanggo guneman sopir marang sopo wae?sebutnya 5!

marang wong tuwo, guru, wong sing luwih tuwo (sesepuh), wong sing pancen diurmati (kyai, ustad, dll)

16. basa kang digunakake ing wacan narasi sugestif yaiku… A. Dhenotasi B. Konotasi C. Padinan D. Krama

Jawaban:

denotasi

Penjelasan:

kalo ga salah

17. Kanggo sopo wae basa krama Lugu digunakake

orang yang lebih tua dari kita

18. Basa krama iku digunakake kanggo sapa wae?

Jawaban:

Basa Krama dibedakake werna loro, yaiku Krama lumrahlan Krama Alus

1.Krama lumrahutawa Krama lugu digunakake kanggo:

sapadha-padha kang durung kulinaBocah marang wong tuaMurid marang guru

2.Krama Alus digunakake kanggo:

Wong tuwaWong tuwa kang durungakrabPriyayi kang duwe pangkat utawa jabatan luwih dhuwurKanggo sesorah lan pranatacara

Penjelasan:

Semoga membantu :3

19. ing padinan basa krama dogunakake kanggo apa wae

kanggo ngomong karo wong lue tuo

20. ing basa krma digunakake kanggo opo wae

bisa digunakan buat apa saja
maaf ya klo salah habis kaya bhs jawadigunakake nggawe omong omongan karo wong , lek wong seng luweh tuwo boso ne luweh bedo ketimbang boso seng di gunakake marang adik lan konco

Video Terkait