Tetembungan Sing Runtut Karo Tembung Ngarepe Diarani

Tetembungan Sing Runtut Karo Tembung Ngarepe Diarani

Tetembungan Sing Runtut Karo Tembung Ngarepe Diarani

tetembungan sing runtut karo tembung ngarepe diarani​

Daftar Isi

1. tetembungan sing runtut karo tembung ngarepe diarani​

Jawaban:

tetembungan sing runtut karo tembok ngarepe ngono iku diarani tembung purwakanthi. tembung purwakanthi iku duweni tiga jenis, yaitu purwakanthi guru swara purwakanthi guru sastra LAN purwakanthi lumaksita / guru basa.

tembung purwakanthi guru swara.

yaiku purwakanthi ingkang runtut ing suarane. contone:

– ora obah ora mamah.

– jujur agawe makmur.

– kepengen mujur tur malah ajur.

tembung purwakanthi guru sastra

yaiku purwakanthi ingkang runtut ing sastra utama tulisane. contone:

– bobot, bibit , lan bebet iku penting.

– garang nagging garing.

– sing sapa salah bakal seleh.

tembung purwakanthi guru basa.

purwakanthi kang adhedhasar runtute tembung sing ana ngarep karo tembung sing ana mburine. contone:

– kepingin tuku buku. bukune wis entek.

– nemu kembang. kembange wangi, wangine gawe keblinger.

– ke jaduk tembok, temboke sing warna biru, birune kaya langit.

penjelasan:

detail jawaban:

kelas. : v

mapel. : bahasa daerah

kategori. : bahasa jawa

kata kunci. : tembung purwakanthi, guru swara, guru sastra, guru basa

kode. : –

#semoga membantu@semangat belajar*terimakasih*)

2. tetembungan sing runtut karo tembung ngarepe diarani

           Tetembungan sing runtut karo tembung ngarepe iku diarani tembung purwakanthi. Tembung purwakanthi iku miduweni 3 jenis, yaiku Purwakanthi guru swara, Purwakanthi guru sastra, lan Purwakanthi Lumaksita/Guru Basa.

Tembung Purwakanthi Guru Swara.

Yaiku purwakanthi ingkang runtut ing swarane. Contone :  

Ora obah ora mamah.Jujur agawe Makmur.Kepengen mujur tur malah ajur. Tembung Purwakanthi Guru Sastra.

Yaiku purwakanthi ingkang runtut ing sastra  utawa tulisane. Contone :  

Bobot, bibit, lan bebet iku penting.Garang nanging garing.Sing sapa salah bakale seleh
Tembung Purwakanthi Guru Basa.

Purwakanthi kang adhedhasar runtute tembung sing ana ngarep karo tembung sing ana mburine. Contone :  

Kepingin tuku buku, bukune wis entek.Nemu kembang, kembange wangi, wangine gawe keblinger.Kejaduk tembok, temboke sing warna biru, birune kaya langit.

           

           Semoga jawaban kakak dapat membantu, apabila masih terdapat pertanyaan yang lain, jangan ragu ajukan pertanyaanmu di Brainly ya.

Detail Tambahan

Kelas             : V

Pelajaran       : Bahasa Daerah

Kategori         : Bahasa Jawa

Kata Kunci     : Tembung Purwakanthi, Guru Swara, Guru Sastra, Guru Basa

Kode              : –

3. Tembungan sing runtut karo tembung ngarepe diarani.

Penjelasan:

akdmhoewm owksmfrossldhvkkzdk dd

4. Tetembungan sing runtut karo tembung ngarepe diarani …. a. wirama b. purwakanthi c. surasa d. sastra

Jawaban:

B.Purwakanthi

Penjelasan:

SEMOGA MEMBANTU DAN BERMANFAAT:)

5. tetembungan sing runtut karo tembung ngarepe di arania. wiramab. purwakanthic. surasad. sastra

b.purwakanthi maaf kalau salahjawabannya b. purwakanthi

6. 8. Tetembungan kang runtut karo tembung mburine ngenani bab swara diarani …. A Purwakanthi B Entar C Sarojo D Camboran

Jawaban:

tidak tau

Penjelasan:

rasain tuuuuu

7. basa ngoko sing wis kecampuran karo tembung krama inggil di arani

Jawaban:

Basa ngoko

Penjelasan:

semoga membantu

* Nocopas

*Nogoogle

8. Wuhan sing mapan ono ing ngarepe Tembung diarani?​

Jawaban:

anter anter

Penjelasan:

yaiku wuwuhan kang dumunung ing sangarepe tembung lingga

9. unen-unen kang runtut bahasane utawa tetembungan kang diarani Tembung purwakanthi Purwa ganti suara ganti sastra purwakanthi swara​

Jawaban:

Dasanama

Semoga Membantu

10. Tembung sing dienggo nyambung tembung kriya karo panggonan diarani?

Jawaban:

Tembung Panggandeng

Penjelasan:

semoga membantu

11. cangkriman sing luput pitakonan tetembungan Kang diwancah Soko tembung loro utawa Luwih diarani cangkriman?​

cangkriman wancahan yaitu cangkriman kang di jupuk

wandane tembung

terimakasih

^^

12. Tembung sing di ulang rong Wanda ngarepe tembung utama luwih di arani? A. Tembung dwilingga B. Tembung dwiwasana C. Tembung dwi purwa D. Tembung dwilingga padha swara

Jawaban:

A.Tembung dwilingga

Penjelasan:

maaf kalau salah

13. tambahan wanda sing manggone ana ing ngarepe tembung diarani​

ATER ATER

MAAF KALO SALAH EHEHE

14. Karangan sing nyritakake sawijining kedadeyan kanthi runtut jumbuh karo urut-urutan dumadine utawa kelakone diarani wacan …. *

Narasi jadi itu jawabannya ya jangan salah lagi maaf tapi kalo salah

15. Minangka purwakanthi, ing geguritan ikiana tembung sing unine runtut karoPada 4: Pujian marangunitembung ngarepe.Tuladha: anggonenlan ana tembungdibolan-balenioper-tembung singyaikuTantri Basa Klas 4​

Jawaban:

jrigis opo iyo ndausah baten

16. purwakanthi sing tetembungan ngambali tembung ing perangan liyane diarani ​

Jawaban:

kata-kata dengan kata lain diucapkan

17. tembung sing dienggo nyambung tembung kriyo karo enggon, papan, dunungpadunungan diarani?,​

diarani pacelathan utawi bahasa indonisianya percakapan

18. Swara sing diwaca pada karo tulisane ing sakjroning tembung diarani …​

Jawaban:

Tembung Homonim

Penjelasan:

Tembung homonim yaiku tembung-tembung kang padha pangucapane lan padha panulisane, nanging beda tegese sebab asale tembung kang beda.

19. tembung sing dilagokake karo a Titi Laras pelog atau Slendro diarani​

Jawaban:

Tembung dolanan

Penjelasan:

semoga membantu

20. Isenana ukara iki nganggo tembung sing manthuk ! Sugriwa lagi memungsuhan karo dulure dhewe sing aran ….

sugriwa lagi memungsuhan karo sedulure dewe sing aran subali.

Video Terkait