Jieun Paguneman Antara Hidep Jeung Babaturan Ngeunaan Hemat Energi

Jieun Paguneman Antara Hidep Jeung Babaturan Ngeunaan Hemat Energi

Jieun Paguneman Antara Hidep Jeung Babaturan Ngeunaan Hemat Energi

1. Jieun paguneman antara hidep jeung babaturan ngeunaan hémat énergi!​

Daftar Isi

1. 1. Jieun paguneman antara hidep jeung babaturan ngeunaan hémat énergi!​

Conto paguneman hemat energi

Riri: “De, punten pareumkeun lampu kelasna, margi teu dianggo, nya?”

Dea: “Heueuh ri, sakedap.”

Riri : “De, énérgi listrik geus mimiti irit, ulah boros. Salainna, mun urang ngahemat, beuki loba ogé nu bisa ngarasakeun listrik.”

Dea : “Naha kedah kitu, Ri?”

Riri : “Kumargi seueur anu teu acan tiasa ngaraosan listrik, De, karunya.”

Dea: “Jadi kumaha urang bisa ngirit listrik, Ri?”

Riri: “Bisa dipareuman lampu beurang, mun bak cai pinuh, pareuman keran, mun teh ulah hurungkeun TV sadidinten, jeung sajabana.”

De: “Oooh, nuhun Ri informasina.”

Pembahasan

Paguneman disebut oge dialog. Dina karya sakumaha umumna sastra lianna, dialog téh di antarana pikeun ngagambarkeun watek atawa karakter palaku, ngalancarkeun jalan carita, sarta nepikeun gagasan-gagasan.

Paguneman dibagi dua, nyaeta:

Paguneman teh resmi, obrolan na teh bisa ngalér ngidul, bisa sakarepna, tur teu kawatesanan ku aturan-aturan anu tangtu. Upamana teu diwatesanan ku waktu, ku jejer obrolan, atawa ku tempat di mana paguneman lumangsungPaguneman resmi, obrolan anu kawatesanan ku waktu, kadang-kadang nu nyararitana ogé henteu salawasna silihpikawanoh, atawa kauger ku jejer obrolan. Dina situasi-situasi samodél kitu, biasana anu nyararita téh nyebut dirina “sim kuring”.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang paguneman https://brainly.co.id/tugas/3814585

Materi tentang paguneman teu resmi https://brainly.co.id/tugas/8550779

Materi tentang paguneman resmi https://brainly.co.id/tugas/979719

Detail jawaban

Kelas: 10

Mapel: Bahasa Sunda

Bab: Paguneman

Kode: –

#TingkatkanPrestasimu

2. jieun teks paguneman antara hidep jeung babaturan hidep​

Jawaban:

Andi: “Nuju naon, Budi?”

Budi: “Nuju beda baso, nganggo siksik Bontang. Raos pisan!”

Andi: “Raos pisan ya? Katongalina meni ngahimel Kitu tuangna.”

Budi: “Muhun! Raosan gera ku Andi!”

Andi: “Mangga atuh. Andi Bade ka warung heula, Dipiwarang ku mamah meser gas.”

Budi: “Mangga.”

semoga membantu

jadikan jawaban terbaik y

3. Jieun paguneman antara hidep jeung babaturan ngeunaan hémat énergi! tolong bantu jawab hatur nuhun​

Jawaban:

nyaneh ulah sok nyaalakeun lampu lamun geus berang mih hemat

4. jieun salah saji paguneman anu nyaritakeun”VAKSIN COVID 19″Jeung babaturan atanpi kulawargi​

Jawaban:

lisa: niss abdi bade naros kan engke teh bade aya acara vaksin covid 19 nya ti sakola

nissa:oh muhun lis

lisa: kaping sabaraha eta teh aya na vaksin covid 19 teh

nissa:tah abdi oge kurang terang da lis ke ge aya wartos dei gera ti guru

lisa:oh muhun atuh lis ari kitu mah abdi bade mios hela ka warung

nisa:oh mangga mangga

lissa :hatur nuhun asalamualaikum

nissa:waalaikum salam

5. Pancén 1Pék sawalakeun jeung babaturan sakelompok ngeunaan:1. Ciri-ciri paguneman.2.Paguneman dina kahirupan sapopoé, boh di sakola boh di lingku-ngan kulawarga, anu patali jeung basa anu digunakeunana jeungjejer anu mindeng jadi bahan paguneman.Jieun laporanana!14Wiwaha Basa​

Jawaban:

no 1

1. Paguneman dilakukeun ku dua urang atawa leuwih

2. Komunikasi dina paguneman nyaeta dua arah atawa dialog, silih tempas

3. Kalimah anu digunakeun nyaeta kalimah langsung

4. Ditilik tina suasanana, aya dua rupa paguneman nyaeta paguneman resmi jeung pagumneman teu resmi

No2.

Topikna tentang hobi

Asep =Naon anu anjeun lakukeun dina waktos luang anjeun?

Beni =Abdi maenkeun catur. Abdi pamaen catur anu sae.

Asep =Sakumaha sering anjeun maenkeun catur?

Beni = Sabulan sakali. Naon hobi anjeun?

Asep =Abdi sering maca nalika gaduh waktos luang.

Beni = Wah, teu heran anjeun palinter

Asep = hehehe,hatur nuhun kana pujianna

6. Jieun paguneman anu eusina silitanya kaayan masing masing jeung babaturan?jieun paguneman. !​.

Bahasa Sunda merupakan suatu jenis bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di daerah Jawa Barat. Paguneman anu eusina silitanya kaayan masing masing jeung babaturan:

Cleo: Aira, tos rengse tugas Basa Sunda?

Aira: Hilap deui Cleo teu acan ngalakukeun nanaon.

Cleo: Tugasna bakal dikumpulkeun dina jam kaopat sareng bakal ditaksir ku guru.

Aira: Kumaha tah, acan atuh. Kuring pasti bakal dihukum.

Cleo: Engke engke menta hampura ka guru, engke tong hilap ngerjakeun PR.

Pembahasan:

Indonesia memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Salah satunya yaitu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing. Salah satunya yaitu Bahasa Sunda. Bahasa Sunda merupakan suatu jenis bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di daerah Jawa Barat.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang contoh cerita dalam Bahasa Sunda brainly.co.id/tugas/15194053

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1

7. Cing pek ku hidep jieun sisindiran ngeunaan kabersihan jeung kesehatan anu lobana tilu pada tuli bacakan diharapkan babaturan kelas Cepatt mau di kumpulkan ​

Jawaban:

pak cing dengan hidup buat sisindar tentang kebersihan dan kesehatan yang banyak tuli diharapkan tuli membaca sekelas

8. 1. Pék jieun conto paguneman jeung babaturan sabangku hidep!2. Pagunemanna ngeunaan pangalaman sorangan!3. Tulis Pagunemanna dina lambar jawaban di handap!4. Hasilna, kumpulkeun ka guru pikeun dipeunteun! tolong ya kakak ​

Jawaban:

naon teh ngertikwowowjwjw

9. jieun teks panguneman nu eusina hidep ngobrol jeung babaturan ngeunaan suasana sakola dina mangsa covid-19!!​

Jawaban:

Asep: Yan kumaha sakola ayena di bumi atanapi di sakola?

Iyan: enya Kitu we sep di bumi ayena mah daring tea ning
sa’atos aya covid 19 mah

10. JIEUN HIJI CONTO PAGUNEMAN NGEUNAAN “VIRUS COVID-19” JEUNG BABATURAN !​

Jawaban:

ayeuna mah urang teh sakolana di imah nya…kusabab gara2 aya virus covid-19,iraha urang rek sakola deui.

11. 1. Jieun paguneman anu eusina silitanya kaayaan masing-masing jeung babaturan?2. Jieun paguneman anu eusina ngawanoh diri sorangan?..Tolong di jawab…Ya?​

Jawaban:

1. Lakukan percakapan yang berisi silitanya dari setiap situasi dengan teman-teman! 2. Lakukan percakapan yang Anda perkenalkan diri Anda!. 3. Buat percakapan yang amitan untuk guru-guru kembali dari sekolah!

12. cing pek ku hidep jieun sisindiran ngeunaan kabersihan jeung kasehatan anu lobaan tilu pada tuluy bacakeun di hareupeun babaturan sakelas​

Jawaban:

maaf saya gk tau

sekali lg maaf saya masih kelas6

13. Cing pek jieun conto paguneman anu jejeurna panggih jeung babaturan anyar

Jawaban:

hey ngaran abdi …… umur ……. ari anjen saha ngarana … umur anjen sabaraha…

Jawaban:

cungcung Cang cing Cang cung hiuo cung cung Cang cing Cang cung hiaou Xiangxian maling xeng

14. Jieun paguneman anu eusina silitanya kaayaan masing-masing Jeung babaturan

Jawaban:

Lakukan percakapan yang berisi silitanya dari setiap situasi dengan teman teman!

Penjelasan:

semoga bermanfaat

15. pek jieun ku hidep teks paguneman ngeunaan daerah hiduptolong jawab yya​

kalo ngetik mohon lebih diperharikan ya soalnya ni pertanyaan cam sambil merem ngetiknya

16. paguneman jeung babaturan​

jawaban:

artinya:

percakapan dengan teman sebaya maaf kalo salah

17. 28. Jelaskeun tilu (tilu) cara ngahémat énergi!?39. Jieun paguneman antara hidep jeung babaturan ngeunaan hémat énergi!tolong bantu jawab hatur nuhun​

Jawaban:

28.Matikan Lampu. Meskipun terlihat sepele, namun mematikan lampu setelah digunakan bisa menghemat energi.

Matikan Lampu. Meskipun terlihat sepele, namun mematikan lampu setelah digunakan bisa menghemat energi.Hindari Mengisi Daya Ponsel di Malam Hari.

Matikan Lampu. Meskipun terlihat sepele, namun mematikan lampu setelah digunakan bisa menghemat energi.Hindari Mengisi Daya Ponsel di Malam Hari. Hindari Menyimpan Makanan Hangat di Kulkas.

Matikan Lampu. Meskipun terlihat sepele, namun mematikan lampu setelah digunakan bisa menghemat energi.Hindari Mengisi Daya Ponsel di Malam Hari. Hindari Menyimpan Makanan Hangat di Kulkas.MenggunakanAir Seperlunya.

Air Seperlunya. Matikan ACjikatidakdipakai

Penjelasan:

maaf klo salah semoga membantu

18. 1.Jieun paguneman anu eusina silitanya kaayaan masing-masing jeung babaturan! 2.Jieun paguneman anu eusina ngawanohkeun diri sorangan!. 3.Jieun paguneman anu eusina amitan ka guru balik ti sakola!

Paguneman jeung babaturan:

Asep: Jang, kumaha kaayaan suku maneh saprak labuh kamari? Geus cageur?

Jang: Acan euy, masih keneh nyeri. Rada nyanyautan, teu bisa sare.

Asep: Geus dipeuseul can ka paraji?

Jang: Nyaeta acan, Sep. Sigana mah isukan rek dianteur ku bapa ka paraji.

Asep: Enya atuh, sing geura cageur ah, ngarah bisa mengbal deui.

Paguneman ngawanohkeun diri sorangan:

Asep: Nepangkeun sim kuring wasta pun Asep. Pami akang jenengan saha?

Ahmad: Sim kuring wasta Ahmad. Akang kawit ti mana?

Asep: Abdi mah kawit ti Cililin, Kang. Pami Akang?

Ahmad: Oh, abdi mah kawit ti Garut. Abdi oge aya wargi di CIlilin teh.

Asep: Euleuh, palih mana Cililinna?

Ahmad: Di leresan Cihampelas, caket Saguling.

Asep: Oh, muhun, sae atuh.

Paguneman amitan ka guru balik ti sakola:

Asep: Pa Ahmad, abdi pamit bade uih heula sareng rerencangan.

Pa Guru: Tebih teu bumina, palih mana?

Asep: Caket Pa, sapuluh menit ti sakola.

Pa Guru: Kanu naon Sep?

Asep: Nyandak sapedah Pa.

Pa Guru: Sok atuh, kade di jalanna nya.

Asep: Muhun Pa, mangga dikantun. Assalamualaykum.

Pa Guru: Waalaykumsalam.

Pembahasan

Percakapan di atas memakai dua jenis bahasa Sunda yang lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, yaitu bahasa loma/sedang yang digunakan dalam percakapan pertama antar teman atau orang yang sudah kita kenal dan akrab. Pada percakapan kedua dan ketiga digunakan bahasa lemes atau halus yang digunakan kepada orang yang belum kita kenal atau kepada orang yang lebih tua dari kita.

Pelajari lebih lanjutMateri tentang tingkatan bahasa Sunda: brainly.co.id/tugas/6748792Materi tentang tata krama bahasa Sunda: brainly.co.id/tugas/11761324Materi tentang contoh bahasa Sunda loma dan halus: brainly.co.id/tugas/320344Detail Jawaban

Kelas: –

Mapel: 13 Bahasa Daerah

Bab: –

Kode: –

#TingkatkanPrestasimu #SPJ3

19. Jieun paguneman Jeung babaturan sabangku anu sopan !

asih:asalamualaikumb dina: waalaikumsalam asih: din upami pr parantos rengse? dina:parantos, kamari uwih sakolah di kerjakeun na asih: mangga atuh urang kempelkeun

20. Jieun Paguneman Ngeunaan Lebaran?​

Joe :”Assalamualaikum pak haji, nuju naon yeuh ?”

joe:”Assalamualaikum pak haji, lagi apa nih ?”

Pak Haji:” eh joe, ieu nuju maraban sapi, kanggo enjing kurban yeuh”

Pak haji:”eh joe, ini lagi ngasih makan sapi buat besok kurban”

Joe:” oh , sugan teh nuju mawa ulin sapi”

joe:”oh gitu, kirain lagi main-main sama sapi”

pak haji:” euh anjeun mah aya-aya wae joe, kumaha yeuh anu bade kurban taun ayeuna saha wae joe ?”

Pak haji:” euh kamu ini ada-ada aja, gimana joe tahun ini siapa aja yang mau kurba
n ?”

Joe:” tah eta pa haji abdi kadieu teh bade masihkeun data anu bade kurban taun ayeuna,”

joe:” nah itu pak, saya kesini mau ngasih data yang kurban tahun ini”

pah Haji:” oh kitu sok atuh mangga kadieu, aya sabaraha urang yeuh taun ayeuna ?”

Pak haji:” oh gitu iya silahkan disini aja, ada berapa orang yang mau tahu sekarang kurbannya ?”

joe:” mung sakeudik pa haji taun ayeuna mah, kumargi katinggal taun ayeuna mah harga sapi sareung domba teh rada luhur”

joe:” nah itu dia pak, tahun ini sedikit soalnya harga sapi yang terus mahal jadi banyak yang enggak jadi kurban”

Pak Haji:” muhun oge sih, tah janteun eta dina data anjeun aya saha wae anu tos bade kurban”

Pak haji:” iya juga sih, nah jadi dalam data kamu siapa aja yang mau kurban ?”

Joe:” tah anu bade kurban taun ayeuna mah , pak lurah ,pak anton, sareung pak andi”

joe:” yang mau kurban tahun ini cuma, pak lurah, pak anton sama pak andi”

Pak haji:” eleuh meni sakeudik kitu joe, leres eta teh mung tiluan ?”

Pak haji:” eits dikit sekali joe, cuma tiga orang aja ?”

Joe:” muhun pa haji, da upami abdi aya dana mah abdi oge bade, ngan kitu tea ayeuna mah abdi teh rada seuseut kana rizki teh”

joe:”iya pak, kalo ada dana saya juga mau, ya karena saya gak punya data jadi gini gak kurban tahun ini. rezekinya lai seret”

pak haji:” ari pak nanan moal ? biasana tiap tau osok eta teh”

Pak haji:”kalo pak nanan gak akan kurban ? biasanya tiap tahun sering kurban”

Joe:” kan gara-gara kamari si agung putrana kacilakaan janteun dana kanggo kurbanna ka angge”

joe:” kan karena kemarin si agung anaknya kena kecelakaan jadi uangnya di pake buat berobat anaknya”

Pak haji:”oh kitu enya atuh atos, sok ayeuna mah uruskeun heula ku anjeun abdi bade ngala jukut heula jang ieu sapi”

Pak haji:” oh gitu yaudah kamu urus semua ya yang mau kurban, saya mau mencari rumput dulu buat makan sapi nih”

Joe:” oh kitu oke siap pa haji, abdi pamitnya assalamualaikum”

joe:” oh oke siap saya pamit pak Assalamualaikum”

Pak haji:” waalaikumsalam. kade si jalanna”

joe:” waalaikumsalam, hati-hati d jalan ya “

maafKLO salah

Video Terkait